På solsida av Gaustatoppen

Aktuelt stoff og kommentarer til Reisjå-Bondal Utmarkslag finnes nå på facebook.

Velkommen til de mest særprega grendene i Øst-Telemark
–  med fjell og fiskevann og muligheter for variert friluftsliv

På solsida av Gaustatoppen er slagordet for turisme og næringsliv i Tuddal, og best av alt passer dette på Reisjå- og Bondalområdet.

Bonsvatn og Gaustatoppen. Vikengardene i forgrunnen

Bonsvatn og Gaustatoppen
Vikengardene i forgrunnen

Reisjå er ei tradisjonsrik grend i Tuddal, med Gaustafjella som nærmeste nabo.

Bondal (ca 800 moh.) er fjellgrenda lengst nord i Hjartdal kommune, mellom Gaustafjella og vide skog- og fjellområde mot Møsvatn og Hardangervidda.

Grendene grenser til landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen, og hele Bondal har så særprega landskap og velholdt bygningsarv, at grenda har blitt del av et kulturlandskapsprosjekt av nasjonal og internasjonal interesse

Adkomst, veier og parkering

Du kommer til Reisjå og Bondal ved å ta av fra E-134 i Sauland, ca 22 km vest for  Notodden. Deretter kjører du ca 20 km nord til Tuddal, og der står skilt til Bondal.

På veg fra Tuddal til Reisjå og Bondal

På veg fra Tuddal til Reisjå og Bondal

På toppen av Reisjåbrekka, ca 11 km fra Tuddal, går det åpen, asfaltert vei videre  til Bondal. Deretter er det diverse bomveier fra selve grenda.

På toppen av Reisjåbrekka går det også en grusvei til venstre. Denne går over Bonsdammen, langs Bonsvatn, gjennom Vikdalen, til Våtjønn og Vindsjådammen – åpen for alle  i sommerhalvåret, mot bomavgift (60 kr fra 2013)

Om vinteren er det parkeringsplasser på toppen av Reisjåbrekka. Dagparkering 50 kr (2003-04) Ved spørsmål, kontakt Jan Roar Teigen, tlf.: 92851452

Vannkraftutbygging – regulerte vann

Bondal er et sentralt område i Hjartdøla kraftverk. Dette blei utbygd i 1950-åra  og tilhører nå Skagerak Kraft AS.

Bonsdammen

Bonsdammen

Bonsvatn er regulert ved en dam. Dette fører til at vannstanden varierer mye.   Dette gjelder også Vindsjåen vest for området.

En bør være oppmerksom på at reguleringa gjør isen usikker i en del områder og  i spesielle perioder. Vær spesielt oppmerksom ved elveos og tunellinntak. Vann  og vassdrag nedenfor demninger blir også ustabile.

Respekter skilt om dette, og bruk fornuft. All ferdsel er på eget ansvar.