Fiske

Fiskekortordning

Fra og med sommeren 2002 gjelder fiskekortordningen for hytteeiere. Prisen på årskortet er satt til kr 750. Kortet gjelder for hytteeier og familiemedlemmer og de som  ellers bruker hytta. Kortet gjelder for 1 år av gangen og gir rett til:

Garnfiske fra båt

 • Bonsvatn
 • Heddevatn
 • Reisjåvatn

 Isfiske og stangfiske

 • Bonsvatn
 • Skinandvatn 
 • Heddevatn  
 • Reisjåvatn 

Fiske er forbudt fra og med 15.september til og fram til isfiske kan starte. Dette gjelder likevel ikke fiske etter røye på de vanlige gyteplassene til røya når det ikke ligger nærmere elve- eller bekkeos enn 50 meter.

Utlån av fiskeutstyr og båter til hytteeiere

Utmarkslaget har båter og fiskegarn til bruk for hytteeiere som er interessert i dette. Fiskebestanden er i dag overbefolket i Bonsvatn, derfor ønsker utmarkslaget å stimulere til garnfiske etter bestemte retningslinjer. Særlig henstiller  vi til hytteeierne om å bruke mest mulig flytegarn. Fra faglig hold sies det at dette er beste metoden for og få mest mulig av røyefisken opp. Slik vil fiskekvaliteten bli bedre for alle etterhvert.  

Av hensyn til fiskekvaliteten er det også viktig at alle tar forholdsregler mot spredning av parasitter. Les denne artikkelen  fra «Jakt & Fiske»

Vi låner ut båter med og uten motor. Garn leies ut for 10 kr pr. stk/døgn. Vi håper dere også kan legge litt betaling for bensinen i kassa. 

Fra 2006-sesongen har vi garn, årer og annet fiske- og båtutstyr samla i en container på Reisjåbrekka.  Der er en kasse for innbetaling av leie for garna samt en kasse for tilbakemeldingsskjema for fiskefangsten. Det er bare garn som er merket Reisjå og Bondal utmarkslag som kan benyttes. Ved eventuelle store skader på garn, må disse erstattes etter innkjøpspris.  Vær også nøye med å greie garna og la dem tørke etter bruk.

Det er lagt ut båter på følgende steder:
 • 6 båter i Bonsvatn: 3 ved dammen, 1 ved Nigard og 1 i Bergstugu.
 • Reisjåvann (1 båt)
 • Bærtjønn (1 båt ved hyttefeltet)
 • Skinnanvatn (2 båter)
 • Heddevatn (2 båter)
 • Fikstjønn (1 båt ved saga i retning Grasåsen)

Vi minner om at båtene skal låses etter bruk.

Det er kun bensin fra container som skal brukes på båtene. Vi har dessverre  opplevd å få ødelagt motorene fordi det var brukt feil bensin. 

Felles nøkkel til containeren og båtene utleveres mot depositum på 100,- kr.  Ved bortkommen nøkkel må nytt depositum betales for ny.

Utlevering av nøkkel – og nærmere opplysninger ved:

 • Hilde Reisjå, tlf: 97122462,

Det forutsettes at det løses fiskekort for å få tilgang til nøkkel. De som tidligere har fått nøkkel og ikke lenger betaler fiskekortavgift, bes levere nøkkel til nevnte personer snarest, og de vil få depositum refundert

Ved årets slutt, og før det blir utstedt nytt fiskekort, må vi ha tilbakemelding om hvor mange kilo som er tatt opp i løpet av året. Vi håper det er forståelse for dette. Utmarkslaget vil prøve å regulere over tid en bedre fiskestamme i Bonsvatn. Dette er det  avgjørende at alle er med og bidrar positivt til. Grunneierne tar ikke ut utbytte fra laget. Pengene går til båter og utstyr mv.

De fleste holder bra orden og har fin behandling av utstyret, Tilbakemeldingene om garnfiske har vært bra. Totalt blir det tatt opp 2-300 kg. fisk av hyttefolk og fastboende hvert år. Dette er alt for lite, så vi håper så mange som mulig vil fortsette med fiskinga. 

Ekkolodd

Som et middel i arbeidet med å bli kvitt røya, har utmarkslaget gått til innkjøp av ekkolodd. Ved riktig bruk skal dette kunne vise i detalj hvor fisken står.
Ved bruk av dette bør det være mulig å effektivisere fisket skikkelig.

De som har erfaring med ekkolodd, eller er interessert i å sette seg inn i det, kan låne det hos Torstein (99649307)