Skiløyper

Reisjå og Bondal utmarkslag ønsker å tilby et oppkjørt løypenett fra omtrent vinterferietida til over påske.  Vi prøver så langt det er mulig å holde løypene åpne:

Det blir ikke kjørt opp løyper over regulerte vann (av sikkerhetsgrunner – etter ønske fra regulanten)  

Kostnader

Skiløypene er et eget prosjekt innen laget som vi håper flest mulig er med og bidrar til.
Det må skaffes økonomisk grunnlag for vedlikeholdsutgifter, personell og redskap til oppkjøring av løypene. Utmarkslaget ønsker at hytteeierne i området bidrar med et beløp på kr 750 for å få dette til i Reisjå- og Bondal-området.

Beløpet betales inn på konto 2699.41.7678. 

Pengene går til utgiftsrefusjon for de som kjører opp løyper. Grunneierne tar heller ikke her ut noe utbytte fra laget

Rydding av løyper og turstier

Løypene krever hele tida en del rydding. Mye er allerede utført av grunneierne. Utmarkslaget ser gjerne at hytteeierne og andre som har anledning blir med på dugnad for dette. Mye er gjort på dugnadene siste åra – både rydding av skiløyper og turstier.

Spørsmål om innbetaling og nærmere informasjon om løypenettet kan rettes til

  • Sondre Tangen Bondal tlf 90185637
  • Hilde Reisjå tlf 97122462